Efektywnie drukuj rysunki CAD z nowym Print Conductor 6.1

Print Conductor otrzymuje nową wersję 6.1 z nowymi usprawnieniami, poprawkami oraz funkcjami. Oprogramowanie to daje możliwoścć skonfigurowania drukowania wsadowego wielu różnych plików – plików PDF, plików WORD, obrazów, arkuszy kalkulacyjnych Excel, rysunków technicznych oraz wielu innych. Po wydaniu tej wersji dodaliśmy nowe lokalizacje, ulepszyliśmy interface, oraz poszerzyliśmy możliwości programu. Te nowe ulepszenia są głównie skoncentrowane na tych, którzy często drukują rysunki CAD ( zaprojektowane w AutoCAD, eDrawings, Solid Edge, albo również innym oprogramowaniu) oraz dokumentację techniczną.

Jak efektywnie drukować rysunki CAD z Nowym Print Conductor 6.1

Co jest nowego w Print Conductor 6.1:

Dodano

 • Nowe formaty : MathCAD (. XMCD) Mathcad Prime (.MCDX) oraz Solid Edge (. DFT )
 • Możliwość drukowania wielostronnych rysunków DWFX
 • Możliwość wyboru różnych silników druku PDF
 • Możliwość drukowania plików DOC, DOCX bez poprawek dokumentów
 • Nowe opcje skalowania rysunków DWG, DWGX, DXF
 • Nowe typy stron tytułowych
 • Lokalizacja do tureckiego, brazylijskiego i portugalskiego

Ulepszone

 • Szybsze tworzenie raportu przed wydrukiem
 • Szybsze dodawania plików do listy przy włączonej kolumnie Strony
 • Poprawiony interface: nowa zakładka dodana w ustawieniach programu i skalowania okna
 • Teraz drukowanie jako obraz jest w nterface dostępne bezpośrednio
 • Teraz Print Conductor jest kompatybilny z eDrawings Viewer (wersja 2018)
Poprawione
 • Poprawiono weryfikację podpisów cyfrowych ze standardem PadES dla plików PDF przed drukowaniem
 • Poprawiono drukowanie okładek i stron raportu, gdy rozmiar wyświetlacza jest większy niż 100%
 • Drobne poprawki oraz udoskonalenia

Nowe formaty:MathCAD (*.XMCD), Mathcad Prime ( .MCDX ) oraz Solid Edge  (.DFT )

MathCAD (*.XMCD), Mathcad Prime (*.MCDX)

Łatwe drukowanie plików XMCD, MCDX z nowym Print Conductor!  XMCD jest rozszerzeniem pliku Mathcad Worksheet, który został utworzony w systemie Mathcad. Rysunki XMCD oraz MCDX mogą zawierać elementy matematyczne, teksty, diagramy 3D oraz wykresy. Mathcad jest oprogramowaniem CAD do dokonywania zautomatyzowanych obliczeń matematycznych (Mathcad Prime – jest to jego nowsza wersja). Program ten wykorzystywany jest do nauki, wyliczeń oraz inżynierii. Pliki tego formatu są pomocne w dużych inżynieryjnych projektach, w których istotna jest identyfikacja i ścisłe przestrzeganie norm.

DFT ( Solid Edge Draft Document)

Nowa wersja Print Conductor stwarza także możliwość drukowania plików DFT w trybie wsadowym. DFT stanowi rozszerzenie projektów CAD tworzonych w oprogramowaniu Solid Edge. Solid Edge jest to parametryczny/ hybrydowy system CAD służący do modelowania 3D stworzony przez firmę Siemens.

Możliwość drukowania wielostronnych rysunków DWFX

Format DWFX był już na liście formatów obsługiwanych, ale dzięki nowej wersji Print Conductor jest możliwość drukowania nie tylko  pojedynczej strony, ale także wielostronnych rysunków DWFX. Format DWFX stanowi najnowszą wersję formatu DWF, która została stworzona przez Autodesk. Plik rysunku DWFX jest oparty na formacie XPS ( XML Paper Specification). Stanowi on bezpieczny format plików CAD, mogący zawierać duże ilości danych projektowych2D oraz 3D, właściwości obiektu i metadanych.

Możliwość wyboru różnych silników druku PDF

wybierz silnik druku PDF

Ten program stał się elastyczniejszy dla różnych dokumentów PDF. Jest wiele standardów i sposobów tworzenia plików PDF. Z tego względu wizualnie jednakowe dokumenty PDF mogą posiadać odmienną strukturę, rodzaj szyfrowania albo odmienne parametry, natomiast to w większej mierze jest zależne od oprogramowania, w którym zostały stworzone. Dodatkowo wynik drukowania może być zależny od konkretnego modelu drukarki. Dodaliśmy również możliwość ręcznego wybierania silników druku w Print Conductor, określających metodę przetwarzania plików PDF przed wysłaniem do drukarki.

Jak wybrać silnik druku PDF

Otwórz Print Conductor, kliknij Ustawienia i przejdź do Zaawansowanych Ustawień. Tutaj możesz znaleźć opcję silnika druku PDF i wybrać:

 • ABC ( domyślnie )
 • Moduł wewnętrzny
 • Adobe Acrobat ( w przypadku, gdy jest zainstalowany)

Najczęściej użytkownicy nie mają problemu z modułem ABC ustawionym domyślnie , ale w niektórych przypadkach inne moduły pracują lepiej.

Możliwość drukowania plików DOC, DOCX bez rewizji dokumentów

Drukowanie plików Word bez zmian w ścieżce, znaczników oraz komentarzy

Dzięki nowej wersji można uniknąć drukowania nieprzydatnych informacji, usuwając dodatkowe dane z dokumentów programu Word. Wszystkie poprawki wprowadzone w dokumencie, w czasie włączenia opcji śledź zmiany, pozostają częścią dokumentu programu Word, do czasu, gdy nie będą zaakceptowane albo odrzucone. Wszystkie wstawione komentarze pozostaną w dokumencie do czasu usunięcia. W celu właczenia drukowania dokumentów bez widocznych komentarzy, wstawień, usunięć, czy też zmian formatowania- ustaw w edytorze plików programu Ini File Editor następujące wartości:

 • Word _ Hiderevisions=1
 • Word _ Markupmode=0
 • Word_ SkipComments=1
Jednakże nie trzeba włączać/wyłączać opcji Pokaż znaczniki, śledź zmiany, ani wyświetlaj komentarze dla każdego dokumentu Word przed drukowaniem. Możesz to zrobić dla wszystkich plików naraz w trybie Print Conductor.

Nowe opcje skalowania dla rysunków DWG, DWGX, DXF

Ustaw skalowanie dla rysunków DWG, DWGX,DXF

Teraz możesz ustawić różne opcje skalowania w trakcie drukowania rysunków. Działa to dla typów plików obsługiwanych przez Print Conductor i eDrawings. Lista tych plików zawiera różne typy rysunków AutoCAD i SolidWorks: DWG, DWGX,DXF,SLDDRW, EPRT, EPRTX, EASM, EASMX, EDRW, EDRWX, SLDPRT, SLDASM, PRTDOT, ASMDOT, DRWDOT, 3DXML, STL, CALS, PRT, XPR, ASM, XAS. Możesz drukować je w niezmienionej formie, dopasowywać do skali lub drukować w skali 1:1 . Ustaw odpowiednią wartość w edytorze plików Ini.

 • eDrawings_Scale=0 - WYSIWYG („tak jak jest”, ustawione domyślnie)
 • eDrawings_Scale=1 - Skala do dopasowania
 • Skala eDrawings_Scale=2 - 1:1

Nowe typy syton tytułowych

nowy typ strony tytułowej i nowe szablony stron tytułowych

Nowe szablony stron tytulowych

Dodaliśmy 4 nowe szablony stron tytułowych dostępne dla opcji Drukuj okładkę:

 • Nazwa pilku
 • Nazwa pliku, Nazwa folderu
 • Nazwa pliku, Nazwa folderu, Folderpath
 • Nazwa pliku, Nazwa folderu, Folderpath, Typ pliku
Każdy z nich dodaje odpowiednie dane do strony tytułowej, oddzielajacej drukowane kopie dokumentów.

Drukuj stronę tytułową folderu

Teraz masz możliwość ustawienia programu, aby automatycznie wstawiał stronę tytułową pomiędzy plikami znajdującymi się w różnych folderach na Twoim komputerze. Aby to zrobić , sprawdź stronę okładki folderu Drukuj w Ustawieniach Wspólnych. Masz możliwość włączenia tej opcji, a następnie dodania pliku do listy dokumentów , możesz upewnić się wcześniej, że wszystko jest skonfigurowane poprawnie, sprawdzając nazwy folderów w kolumnie Scieżka folderu.

Lokalizacja po turecku, brazylijsku i portugalsku

Razem z każdą nową wersją rośnie liczba języków dostępnych w programie. Dodaliśmy tłumaczenie i lokalizację programu na język turecki, brazylijski i portugalski, ale także udoskonaliliśmy tłumaczenie interface na język szwedzki.

Szybsze tworzenie raportu przed wydrukiem

W nowe wersji raport przed wydrukiem ładuje się szybciej przed wydrukowaniem . Przy okazji opcja Pokaż przed wydrukiem znajduje się teraz na nowej karcie Różne w Ustawieniach.

Szybsze dodawanie plików do listy przy włączonej kolumnie Strony

Gdy kolumna Strony jest włączona, program kieruje się do każdego z dodanych dokumentów, w celu policzenia stron i wyświetlenia ich w kolumnie Strony. Pracowaliśmy nad tym, więć teraz strony dokumentu są lepiej policzone, a przedmioty pojawiają się na liście w szybszy sposób.

Ulepszony interface: nowa zakładka dodana w ustawieniach programu i poprawione skalowanie okna

Nowa karta Różne w menu Ustawienia

Nowe opcje oraz dostępne opcje pojawiają się w programie, z tego względu zdecydowaliśmy się na redystrybucję opcji w menu Ustawienia  lepiej i dodaliśmy trzecią kartę Różne, w której masz możliwość włączenia sprawdzania aktualizacji, zapamiętania nazwy drukarki i ustawienia, skonfigurowania raportu przed wydrukiem i wyboru języka.Pojawiły się także nowe pozycje menu na kartach Wspólne i Zaawansowane. Dodatkowo poprawiliśmy zdolność  przystosowania okna programu po zmianie jego skali.

Teraz drukowanie jako obraz jest bezpośrednio dostępne w interface

W nowej wersji masz możliwość łatwego ustawienia drukowania jako obraz bezpośrednio z menu Ustawienia (wcześniej opcja ta była dostępna w Edytorze Plików Ini)- zaznacz opcję Drukuj jako obraz w zakładce Zaawansowane . Jeśli ta opcja jest włączona , to wówczas dokumenty zostaną przekonwertowane na obrazy rastrowe przed wydrukowaniem. Możesz to czasami przyczynić się do przyspieszenia procesu drukowania.

Teraz Print Conductor jest kompatybilny z eDrawings Viewer ( wersja 2018)

Drukuj rysunki AutoCad przy pomocy Print Conductor 6.1 oraz eDrawings Viewer – obecnie najnowsza wersja 2018. eDrawing Viewer jest bezpłatną przeglądarką dla formatów rysunków eDRW, ePRT, eASM,SolidWorks,AutoCAD: DXF, DWG oraz innych. Instalując  eDrawings Viewer oraz Print Conductor masz możlwość prostego drukowania wielu plików bez konieczności otwierania każdego rysunku.

Poprawiona weryfikacja podpisu cyfrowego ze standardem PadES dla plików PDF przed drukowaniem

Print Conductor automatycznie sprawdza dokumenty PDFz podpisami cyfrowymi na podstawie certyfikatu X.509 przed drukowaniem. Dokonaliśmy poprawy błędu w czasie przetwarzania plików PDF podpisanych zgodnie ze standardem PadES (zaawansowany podpis elektroniczny PDF).

W celu włączenia weryfikacji dokumentów PDF za pomocą podpisu cyfrowego przejdź do Ustawienia, otwórz plik Edycja . ini (CTRL+ALT+I), znajdź linię ValidateDigSign=1, oraz upewnij się, że masz wartość 1.

Poprawione drukowanie okładek oraz stron raportu, kiedy rozmiar wyświetlania jest większy niż 100%

Dokonaliśmy korekty błędu w czasie drukowania stron tytułowych oraz raportu drukowania, które wystąpiły, kiedy skala wyświetlania w systemie Windows jest ustawiona na więcej niż 100% (125 %/150%/200% ).