Dodaj linie Cięcia oraz Weryfikowanie Podpisów Cyfrowych za pomocą nowego Print Conductor 6.0

Print Conductor otrzymał nową wersję 6.0 z pakietem nowych funkcji. To oprogramowanie umożliwia wsadowe drukowanie wielu plików - PDF, HTML, DOC, XLS i wiele innych typów dokumentów. Silnik drukowania programu został zoptymalizowany, a program został wzbogacony o wiele przydatnych funkcji, takich jak dodanie opcji linii przycinania oraz weryfikacja podpisów cyfrowych na bieżąco. Zobaczmy, co nowego w tej dużej aktualizacji!

Linie Cięcia oraz Weryfikowanie Podpisów Cyfrowych za pomocą nowego Print Conductor 6.0

Co nowego w Print Conductor 6.0:

Dodano

 • Możliwość dodawania linii cięcia dla plików PDF, plików graficznych, Word oraz Excel
 • Możliwość sprawdzania podpisów cyfrowych podczas drukowania plików PDF
 • Możliwość wstrzymania drukowania wsadowego w dowolnym momencie oraz ponownego wznowienia go
 • Możliwość natychmiastowego otrzymywania raportów o błędach dotyczących dokumentów, których nie udało się wydrukować
 • Możliwość ustawienia formatu papieru dla stron raportów i okładek
 • Wsparcie dla języka holenderskiego i chińskiego

Ulepszono

 • Ulepszony silnik drukowania plików PDF
 • Możliwość wprowadzania w interfejsie hasła dla zabezpieczonych hasłem dokumentów PDF, DOC lub DOCX

Naprawiono

 • Naprawiono szybkie wykrywanie numerów stron plików PDF
 • Naprawiono problemy z drukowaniem plików Microsoft Visio
 • Naprawiono problemy z drukowaniem plików Microsoft Word
 • Naprawiono wyświetlanie numeru linii na Liście Dokumentów

Możliwość dodawania linii cięcia dla plików PDF, plików graficznych, Word, Excel

Ustaw linie cięcia z pomocą Print Conductor 6.0

Print Conductor 6.0 może dodawać linie cięcia do plików PDF, plików graficznych oraz dokumentów DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT i PPTX. Linie cięcia pojawiają się w rogach, poza obszarem drukowania obrazu lub dokumentu. Linie cięcia wskazują miejsce, w którym chcesz aby druk został odcięty.

Do czego służą linie cięcia?

Linie cięcia (znane również jako znaczniki cięcia lub przycinania) to linie drukowane w narożnikach arkuszy papieru, aby wskazać miejsca do przycięcia papieru. Ta funkcja jest przydatna, jeśli chcesz utworzyć znaczniki wokół kilku obiektów na stronie, na przykład podczas drukowania arkusza wizytówek. Drukarki zasadniczo nie mogą drukować na samej krawędzi papieru, więc zamiast tego, drukują na większym arkuszu papieru, a następnie przycinają go do właściwego rozmiaru, natomiast linie cięcia służą do określenia miejsca do przycięcia. Tak więc, aby linie cięcia były widoczne, należy drukować na papierze o rozmiarze większym niż rozmiar strony ustawiony dla obrazu lub dokumentu.

Jak dodać linie cięcia do pliku PDF lub obrazu

Aby wydrukować linie cięcia, wejdź w "Ustawienia", otwórz Edytor Pliku Ini, naciskając Ctrl + Alt + I oraz znajdź wiersz z PrintCutmarks=0 i zmień go na PrintCutmarks=1. Pozwoli to na dodawanie linii cięcia dla plików PDF i obrazów.

Drukuj linie cięcia (znaczniki cięcia) w Print Conductor

Ponadto, możesz włączyć drukowanie linii cięcia dla innych typów plików: dokumentów Word, Excel i PowerPoint. Aby wydrukować linie cięcia na tych typach dokumentów, dodaj następujące wiersze na końcu sekcji [General]:

SetExt_1="doc","abc"
SetExt_2="docx","abc"
SetExt_3="xls","abc"
SetExt_4="xlsx","abc"
SetExt_5="ppt","abc"
SetExt_6="pptx","abc"

Drukuj linie cięcia w plikach Microsoft Office

Możliwe jest dodanie jednej lub kilku linii, w zależności od tego jakich formatów plików potrzebujesz:

Line & value Feature
SetExt_1="doc","abc" SetExt_2="docx","abc" Crop marks for Microsoft Word DOC and DOCX files
SetExt_3="xls","abc" SetExt_4="xlsx","abc" Crop marks for Microsoft Excel XLS and XLSX files
SetExt_5="ppt","abc" SetExt_6="pptx","abc" Crop marks for Microsoft PowerPoint PPT and PPTX files

Podgląd Linii Cięcia

Po wybraniu ustawień drukowania, rozmiaru papieru oraz linii przycięcia możesz wyświetlić ich podgląd przed rzeczywistym drukowaniem. Do tego celu zalecamy użycie drukarki wirtualnej, na przykład Universal Document Converter. Po prostu dodaj swoje pliki do listy dokumentów Print Conductor, wybierz Universal Document Converter jako urządzenie drukujące i ustaw obraz (JPG, PNG, itp.) jako format wyjściowy oraz kliknij "Rozpocznij Drukowanie". W ten sposób można zwizualizować zarys dokumentu i linie cięcia na papierze.

Możliwość sprawdzania podpisów cyfrowych podczas drukowania plików PDF

Nowa wersja Print Conductor umożliwia weryfikację podpisanych cyfrowo dokumentów PDF.

Print Conductor sprawdza wydrukowane dokumenty podpisane cyfrowo korzystając z X.509 Public Key Certificate. Podstawową funkcją certyfikatu jest uwierzytelnianie tożsamości właściciela. Zazwyczaj proces podpisu elektronicznego obejmuje trzy algorytmy:.

 • Generacja klucza. Algorytm ten dostarcza prywatny klucz wraz z odpowiadającym mu kluczem publicznym.
 • Podpisywanie. Ten algorytm generuje podpis po otrzymaniu klucza prywatnego oraz podpisywanej wiadomości.
 • Weryfikacja. Algorytm ten sprawdza autentyczność wiadomości, weryfikując ją wraz z podpisem i kluczem publicznym.

Weryfikacja sprawdza następujące warunki:

 • Kto podpisał dokument?
 • Czy autor podpisu znajduje się na liście zaufanych osób?
 • Czy podpis jest poprawny z technicznego punktu widzenia?
 • Czy dokument był edytowany po podpisaniu?

Czasami może być konieczne podpisanie lub weryfikacja cyfrowego podpisu dokumentów PDF w trybie automatycznym lub wsadowym. Jest to szczególnie istotne w przypadku obiegu dokumentów między firmami, ponieważ przesyłanie podpisanych prawnie dokumentów w formie elektronicznej kosztuje o wiele mniej niż przygotowanie i przekazywanie dokumentów w formie papierowej.

Jak zweryfikować dokumenty podpisane cyfrowo

Aby umożliwić weryfikację dokumentów podpisanych cyfrowo z pomocą Print Conductor, przejdź do "Ustawienia", otwórz Edytor Plików Ini (Ctrl + Alt + I), znajdź wiersz ValidateDigSign=1 i upewnij się, że ma wartość "1". Wartość "0" wyłączy automatyczną weryfikację.

Gdy drukujesz z pomocą Print Conductor, program wykryje, czy podpis jest ważny, czy też nie i automatycznie umieści symbol "✔" lub symbol "X" pod podpisem. Poniżej znajdują się przykłady zabezpieczonych i niezabezpieczonych podpisów:

Digital signatures on printed documents

Możliwość wstawiania Pauzy do Listy Dokumentów

Z nową wersją Print Conductor można teraz wstrzymać proces drukowania wsadowego w dowolnym momencie, a następnie ponownie go wznowić. Pauza jest dodawana jako osobna linia na Liście Dokumentów i razie potrzeby możesz umieścić kilka pauz w na liście w miarę potrzeby.

Aby wstawić Pauzę, dodaj pliki do Listy Dokumentów a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy w miejscu, gdzie druk ma zostać wznowiony po przerwie, a następnie wybierz "Wstaw" i "Pauza" w menu kontekstowym:

Pauzuj drukowanie wsadowe dokumentów

Pojawi się okno dialogowe z prośbą o wznowienie drukowania. Kliknij "OK" i "Wznowienie", aby kontynuować:

Wznów drukowanie wsadowe dokumentów

Możliwość natychmiastowego otrzymywania raportów o błędach dotyczących dokumentów, których nie udało się wydrukować

Oto kolejne ulepszenie interfejsu oraz funkcjonalności: teraz, jeżeli nie udało się wydrukować dokumentu, możesz kliknąć obok na symbol błędu "X" aby zobaczyć opis błędu. Otrzymasz wyciąg z pliku dziennika dotyczący tego pliku i zobaczysz dlaczego dokument ten nie został wydrukowany pomyślnie. Oto przykład błędu z powodu niewłaściwego hasła:

Kliknij dwukrotnie na "X", aby wyświetlić status dokumentu, którego nie udało się wydrukować

Możliwość ustawienia formatu papieru dla stron Raportów i Okładek

Możesz teraz ustawić wybrany format papieru (rozmiar) dla stron serwisowych.

Print Conductor może na życzenie tworzyć dodatkowe strony serwisowe - stronę tytułową i stronę raportu. Strona Okładki służy do rozdzielania drukowanych kopii dokumentów, natomiast strona Raportu wyświetla informacje o zleceniach drukowania. Domyślnie, te strony mają format papieru A4. Nasi klienci poprosili nas o możliwość zmiany rozmiaru papieru i jest ona już dostępna.

Aby ustawić określony rozmiar papieru dla stron serwisowych, przejdź do "Ustawienia", otwórz Edytor Plików Ini, naciskając Ctrl + Alt + I i znajdź wiersz AdditionalPaperSize="" w sekcji [General]. Zamień ten wiersz na jeden z poniższych wierszy, aby określić pożądany format papieru:

Line & value Paper size
AdditionalPaperSize="" A4 (default)
A-series
AdditionalPaperSize="A0" A0
AdditionalPaperSize="A1" A1
AdditionalPaperSize="A2" A2
AdditionalPaperSize="A3" A3
AdditionalPaperSize="A4" A4
AdditionalPaperSize="A5" A5
AdditionalPaperSize="A6" A6
B-series
AdditionalPaperSize="B0" B0
AdditionalPaperSize="B1" B1
AdditionalPaperSize="B2" B2
AdditionalPaperSize="B3" B3
AdditionalPaperSize="B4" B4
AdditionalPaperSize="B5" B5
AdditionalPaperSize="B6" B6
ANSI
AdditionalPaperSize="ANSI-A" ANSI-A
AdditionalPaperSize="ANSI-B" ANSI-B
AdditionalPaperSize="ANSI-C" ANSI-C
AdditionalPaperSize="ANSI-D" ANSI-D
AdditionalPaperSize="ANSI-E" ANSI-E
Common loose sizes
AdditionalPaperSize="Letter" Letter
AdditionalPaperSize="Tabloid" Tabloid
AdditionalPaperSize="Legal" Legal
AdditionalPaperSize="Statement" Statement
AdditionalPaperSize="Executive" Executive
AdditionalPaperSize="Folio" Folio
AdditionalPaperSize="Quarto" Quarto
AdditionalPaperSize="Note" Note
Envelope
AdditionalPaperSize="Envelope#9" Envelope#9
AdditionalPaperSize="Envelope#10" Envelope#10
AdditionalPaperSize="Envelope#11" Envelope#11
AdditionalPaperSize="Envelope#12" Envelope#12
AdditionalPaperSize="Envelope#14" Envelope#14
AdditionalPaperSize="Envelope#16" Envelope#16
AdditionalPaperSize="EnvelopeC3" EnvelopeC3
AdditionalPaperSize="EnvelopeC4" EnvelopeC4
AdditionalPaperSize="EnvelopeC5" EnvelopeC5
AdditionalPaperSize="EnvelopeC6" EnvelopeC6
AdditionalPaperSize="EnvelopeC65" EnvelopeC65
AdditionalPaperSize="EnvelopeB4" EnvelopeB4
AdditionalPaperSize="EnvelopeB5" EnvelopeB5
AdditionalPaperSize="EnvelopeB6" EnvelopeB6
AdditionalPaperSize="EnvelopePersonal" EnvelopePersonal
AdditionalPaperSize="EnvelopeMonarch" EnvelopeMonarch
ARCH
AdditionalPaperSize="ARCH A" ARCH A
AdditionalPaperSize="ARCH B" ARCH B
AdditionalPaperSize="ARCH C" ARCH C
AdditionalPaperSize="ARCH D" ARCH D
AdditionalPaperSize="ARCH E" ARCH E
AdditionalPaperSize="ARCH E1" ARCH E1
AdditionalPaperSize="ARCH E2" ARCH E2
AdditionalPaperSize="ARCH E3" ARCH E3

Wsparcie dla języka holenderskiego i chińskiego

Wciąż podbijamy świat, rozszerzając liczbę języków dostępnych w Print Conductor. Holenderski (Nederlands) oraz Chiński Uproszczony (日本語) zostały dodane w najnowszej wersji. Jeśli znajdziesz jakieś błędy w tłumaczeniu albo masz jakieś sugestie lub nie widzisz swojego ojczystego języka - prosimy o kontakt z nami.

Ulepszony silnik drukowania plików PDF

Wprowadzono znaczące zmiany w silniku druku PDF oraz obrazu. Zmniejszyliśmy liczbę operacji na plikach przy przetwarzaniu każdego dokumentu, i mamy teraz mniejsze obciążenie na dysku twardym, które zostało przeniesione do pamięci RAM. Ta optymalizacja sprawia, że na drukowanie dokumentów schodzi mniej czasu, jeśli pracujesz na przykład na serwerze terminali i masz duże obciążenie z udziałem wielu użytkowników.

Możliwość wprowadzania hasła do zabezpieczonych hasłem dokumentów PDF, DOC lub DOCX

Z pomocą Print Conductor można łatwo drukować zabezpieczone hasłem dokumenty PDF, DOC lub DOCX. Co więcej, można ustawić teraz hasło bezpośrednio w interfejsie - możesz znaleźć nowe pole w Ustawieniach Zaawansowanych (możesz go otworzyć klikając na ikonę z zamkniętym okiem):

Wprowadź hasło, aby drukować dokumenty chronione hasłem

Hasło powinno być ważne dla wszystkich plików chronionych hasłem dodawanych do Listy Dokumentów.

Inne ulepszenia i poprawki

Stale odnawiamy składniki programu i tym razem udało nam się naprawić pewne problemy, takie jak te związane z drukowaniem plików Microsoft Visio i Microsoft Word. Poprawiliśmy również wyświetlanie numerów linii na Liście Dokumentów i udoskonaliliśmy algorytm szybkiego wykrywania numerów stron w kolumnie ze Stronami.