Historia wersji

Wersja 9.0 (28 sierpnia 2023)

 • Nowy i ulepszony komponent do drukowania plików HTML
 • Nowy i ulepszony komponent CADLib do drukowania plików DWG i DXF
 • Nowy i ulepszony komponent przetwarzania plików programu Microsoft Outlook PST
 • Drukowanie strony tytułowej między e-mailem a jego załącznikami
 • Nowe akcje dla załączników "nieznanych": Ignoruj, Zamień na symbol zastępczy i Spróbuj przetworzyć (Ignore, Replace with placeholder oraz Try to process)
 • Określanie liczby stron do druku dla każdego nowego zadania drukowania
 • Ustalanie nazw zadań drukowania za pomocą dowolnego tekstu lub szablonu
 • Zapisywanie listy plików (.FLIST) zawierającej względne ścieżki dostępu
 • Szybki podgląd niedawno zapisanych ustawień programu Print Conductor (.INI) przy użyciu przycisku Importuj (Import)
 • Eksportowanie niedawnych plików dziennika jako pliku ZIP, w tym bieżących ustawień programu Print Conductor
 • Automatyczne zapisywanie szczegółowego raportu (Detailed report) z każdej sesji drukowania jako pliku PDF do zdefiniowanego przez użytkownika folderu
 • Dodawanie obrazu tła i tekstu do dokumentów wymienionych w programie Excel za pomocą nowego makra znaku wodnego tekstowego {customtext} (Text watermark)
 • Wsparcie dla przeglądarki eDrawings w wersji 2023
 • Możliwość wyłączania warstw "Nie do drukowania" w rysunkach DWG i DXF
 • Nowy parametr Wyświetl grubość linii (Display line weight) dostępny dla rysunków CAD
 • Nowy parametr Czcionki do pogrubienia (Fonts to bold): możliwość pogrubiania czcionek w tekście plików DWG i DXF przed drukowaniem
 • Naprawiono problem z opcją Wyłącz drukowanie pustych stron (Disable printing empty pages) podczas przetwarzania plików MathCAD i DWG
 • Naprawiono problem z biblioteką CADLib, który powodował brak wartości kodowania w plikach czcionek SHX
 • Zwiększono prędkość przetwarzania plików SolidWorks
 • Domyślnie włączona jest teraz tylko jedna instancja programu Print Conductor w ramach jednego konta użytkownika systemu Windows, aby uniknąć mieszania się ustawień druku
 • Temat wiadomości e-mail jest teraz używany jako nazwa pliku, gdy e-maile programu Outlook są dodawane do listy dokumentów za pomocą funkcji przeciągnij i upuść
 • Naprawiono problem z przetwarzaniem plików z archiwów ZIP w fazie po przetwarzaniu
 • Naprawiono problem z wczytywaniem listy plików z plików XLS i XLSX
 • Naprawiono problem z błędnym drukowaniem kilku stron na jednej stronie
 • Naprawiono problem z trybem druku pojedynczego zadania (Single print job mode) w kolorze
 • Naprawiono problem z niepoprawnym drukowaniem kształtów kodu Data Matrix
 • Naprawiono problem z błędnie rozpoznawanym rozmiarem strony plików PLT
 • Naprawiono problem z nieprawidłowo zdefiniowanym rozmiarem strony strony tytułowej
 • Naprawiono problemy związane z drukowaniem znaków wodnych tekstowych i graficznych
 • Naprawiono problemy związane z importem i eksportem ustawień znaku wodnego
 • Naprawiono problem z wyświetlaniem pól daty/czasu przy wczytywaniu listy z pliku XLSX
 • Naprawiono problem z obliczaniem ilości stron podczas obsługi długiej listy plików
 • Dodano możliwość definiowania kodowania dla "starych" plików LST tworzonych przez przestarzałe wersje programu Print Conductor
 • Ulepszono interfejs użytkownika i lokalizację

Wersja 8.1 (1 listopada 2022)

 • Nowe obsługiwane formaty plików: VCF, EMLX, STP (STEP), EPUB, PRN
 • Drukowanie plików XLS, XLSX i CSV bez MS Excel
 • Kody kreskowe i kody QR jako znak wodny, jednoczesne dodawanie wielu znaków wodnych
 • Zmiana krycia znaku wodnego obrazu (Image watermark)
 • Nowe okienko podglądu (Preview pane) na Liście Dokumentów
 • Wybór trybu koloru (Color/Grayscale) dla różnych stron lub zakresów stron
 • Pomijanie pustych stron dokumentów
 • Ustawienie trybu skalowania (Scale mode) dla dowolnego pliku na Liście Dokumentów
 • Uruchamianie Print Conductor ze wstępnie zdefiniowanymi ustawieniami i zapisaną Listą Dokumentów
 • Dodawanie wielowierszowego tekstowego znaku wodnego
 • Nowe makra tekstowych znaków wodnych (Text watermark): nazwa kontenera, nazwa komputera, nazwa użytkownika, kopia i kopie
 • Regulowane opóźnienie przed wydrukowaniem każdego nowego dokumentu
 • Ustawienie początkowego folderu dla przycisków Dodaj dokumenty i Dodaj folder (Add documents i Add folder)
 • Nowy Projektant Strony Tytułowej (Cover page Designer)
 • Możliwość umieszczania okładki zawsze na przedniej stronie papieru w trybie pojedynczego zadania drukowania i trybie dupleksu (Single print job & Duplex mode)
 • Zapisywanie i ładowanie konfiguracji kolumn za pomocą punktów przywracania
 • Ustawienie nazwy drukarki na liście importowanych plików (plik FLIST)
 • Eksportowanie listy plików jako plik TXT
 • Używanie symboli wieloznacznych do importowania plików za pośrednictwem pliku TXT
 • Wsadowe drukowanie stron internetowych z wykorzystaniem listy plików TXT
 • Arkusz kalkulacyjny CSV może być teraz używany jako lista plików (FLIST)
 • Zgodność z najnowszą wersją eDrawings Viewer 2022 i jej interfejsem API
 • Możliwość drukowania nagłówka wiadomości EML i MSG na osobnej kartce papieru
 • Możliwość drukowania kodu źródłowego plików XML
 • Odczytywanie kodowania pliku HTML, jeśli nie jest określone w kodzie pliku HTML
 • Domyślnie ignorowanie załączników nieznanego typu
 • Naprawiono błąd z obsługą załączników, jeśli mają podścieżkę w nazwie
 • Naprawiono problem z akcją przetwarzania końcowego Przenieś do folderu (Move to folder)
 • Naprawiono problem z drukowaniem adnotacji PDF oznaczonych jako „nie do drukowania”
 • Naprawiono problem z drukowaniem dokumentów Word z rozmiarem strony Envelope 10
 • Naprawiono problem z drukowaniem nazwy folderu dokumentów w trybie pojedynczego zadania drukowania (Single print job mode)
 • Naprawiono problem z drukowaniem załączników plików EML i MSG
 • Naprawiono problem z przeciąganiem wybranych plików na Liście Dokumentów

Wersja 8.0 (10 listopada 2021)

 • Drukowanie plików DOC, DOCX i RTF bez Microsoft Word
 • Drukowanie plików wiadomości EML, MSG bez programu Microsoft Outlook
 • Przeprojektowany panel ustawień zaawansowanych (Advanced Settings) z opcjami eksportu/importu bieżących ustawień
 • Możliwość ustawienia źródła papieru dla określonego zakresu stron dokumentu
 • Możliwość pomijania powtarzających się stron dokumentów
 • Możliwość odwrócenia kolejności plików na Liście Dokumentów
 • Możliwość wznowienia drukowania tylko wtedy, gdy kolejka drukarki jest pusta
 • Możliwość przetwarzania plików bez rozszerzenia poprzez sprawdzenie ich podpisu
 • Możliwość drukowania plików XML i HTML jako kodu źródłowego
 • Możliwość skalowania plików HTML w trybie „dopasuj do strony”
 • Możliwość ustawienia maksymalnej liczby kopii na druk
 • Możliwość umieszczania znaku wodnego za treścią dokumentu (zmiana Z-Order)
 • Możliwość drukowania dokumentu i strony tytułowej w tym samym zadaniu drukowania
 • Możliwość drukowania wiadomości e-mail i jej załączników w tym samym zadaniu drukowania
 • Lokalizacja na język szwedzki i arabski
 • Kompatybilność z najnowszą wersją eDrawings Viewer 2021 i jej API
 • Drukowanie wszystkich arkuszy roboczych rysunków SolidEdge, a nie tylko domyślnego
 • Możliwość korzystania z CorelDraw SE API do drukowania plików CorelDraw
 • Nowy i ulepszony komponent do przetwarzania plików EML i MSG
 • Ulepszone zbieranie informacji do przetwarzania plików EML i MSG programu Outlook
 • Naprawiony błąd z kolejnością załączników (opcja Unsorted)
 • Naprawiony błąd z wielokrotnym drukowaniem załączników plików MSG
 • Naprawione wykrywanie kolorowych stron
 • Naprawiono błędy z opcjami drukowania w kolorze i skali szarości (Color i Grayscale)
 • Możliwość drukowania obrazów z nieprawidłową wartością rozdzielczości
 • Naprawiono problem z wykrywaniem kodowania plików HTML
 • Naprawione przetwarzanie plików XML
 • Naprawiony obrót znaku wodnego tekstu
 • Naprawiony błąd z długimi liniami podczas przetwarzania plików tekstowych
 • Naprawione błędy z orientacją strony i dzieleniem arkuszy Excel
 • Naprawiony błąd licznika stron podczas używania Acrobat Helper
 • Naprawiony błąd podczas importowania listy ścieżek plików z pliku Excel
 • Naprawiony błąd podczas importowania listy ścieżek plików z pliku tekstowego
 • Naprawione drobne problemy z akcjami przetwarzania (Post processing)
 • Naprawione drobne problemy z trybem pojedynczego zadania drukowania (Single Print Job)
 • Możliwość przetwarzania stron PDF z tagiem obrotu o 180 stopni
 • Naprawiony błąd podczas drukowania obrazów JPEG w trybie skalowania As is
 • Naprawiony błąd podczas instalacji Print Conductor
 • Naprawiony błąd podczas drukowania okładek w trybie Single Print Job
 • Ulepszone elementy UI
 • Ulepszona włoska lokalizacja
 • Ulepszone logowanie

Wersja 7.1 (19 października 2020)

 • Nowe obsługiwane typy plików: iCalendar (ICS), Adobe InDesign INDD, KOMPAS-3D, przestarzałe DOC i XLS
 • Nowe działania przetwarzania końcowego: przenoszenie, kopiowanie lub usuwanie plików po wydrukowaniu
 • Nowa funkcja niestandardowego powiększania strony
 • Drukowanie nagłówków arkuszy kalkulacyjnych Excel
 • Możliwość zmiany folderu TEMP na pliki tymczasowe
 • Udostępnianie plików źródłowych do edycji podczas drukowania
 • Otwieranie raportu szczegółowego, gdy sesja jest wstrzymana
 • Importowanie plików z wybranych folderów podczas uruchamiania
 • Drukowanie tylko stron tytułowych
 • Drukowanie plików TXT w trybie "bezpośrednim"
 • Możliwość ustawienia koloru tła dla tekstu wodnego
 • Nowe makro tekstowego znaku wodnego, które dodaje numer pozycji na liście dokumentów
 • Możliwość zmiany nazwy zadania drukowania podczas drukowania w trybie pojedynczego zadania drukowania
 • Używanie różnych podajników drukarki w trybie pojedynczego zadania drukowania
 • Ulepszone sortowanie załączników
 • Walidacja statusu drukarki dla każdego nowo drukowanego pliku
 • Szybsze uruchamianie aplikacji
 • Poprawiona użyteczność listy dokumentów
 • Ulepszony system logowania ze strukturą formatu XML
 • Nowe i ulepszone komponenty komercyjne używane do drukowania plików DWG, DXF i PDF
 • Nowy przycisk "Zresetuj statusy pozycji" w menu kontekstowym Lista dokumentów
 • Lokalizacja interfejsu na język turecki
 • Naprawiono definiowanie granic stron podczas drukowania plików HTML
 • Naprawiono problem z drukowaniem dokumentów z nieskompresowanego pliku ZIP;
 • Naprawiono problem ze znalezieniem zainstalowanego dodatkowego oprogramowania używanego do automatyzacji drukowania niektórych dokumentów
 • Naprawiono problemy z odzyskiwaniem ustawień drukarki ustawionych jako domyślne po sesji Print Conductor
 • Naprawiono problemy z zapamiętywaniem nazwy drukarki i ustawień dla następnej sesji
 • Naprawiono problem z drukowaniem wielu kopii dokumentu w trybie pojedynczego zadania drukowania
 • Naprawiono problem z zapisywaniem kolejności posortowanych plików podczas eksportowania ich jako listy
 • Naprawiono problem, gdy MS Word mógł zmienić domyślną drukarkę systemową, jeśli Print Conductor drukował pliki DOC lub DOCX na inną drukarkę
 • Naprawiono problem z sortowaniem plików według nazwy folderu
 • Naprawiono problem z wykrywaniem wersji systemu Windows, szczególnie w systemie Windows 10, Windows Server 2016 i 2019
 • Naprawiono możliwość cichego czyszczenia listy plików po zakończeniu sesji drukowania
 • Naprawiono drukowanie rysunków CAD przez SolidWorks API w trybie skali szarości
 • Naprawiono czyszczenie rejestru po odinstalowaniu Print Conductor
 • Inne poprawki i ulepszenia

Wersja 7.0 (28 stycznia 2020)

 • Nowy graficzny interfejs użytkownika
 • Nowy inteligentny rdzeń przetwarzania plików
 • Nowa karta Ustawienia zaawansowane zamiast edytora plików INI
 • Nowe formaty wiadomości e-mail: Plik danych programu Outlook (.pst), Plik danych programu Outlook offline (.ost), P7M (smime.p7m)
 • Nowy format pliku medycznego: DICOM
 • Możliwość drukowania plików w trybie pojedynczego zadania drukowania
 • Możliwość wydrukowania kilku stron dokumentu na jednym arkuszu papieru
 • Możliwość dodawania numerów stron i nazw plików za pomocą tekstowego znaku wodnego
 • Możliwość sortowania i drukowania elementów listy według czasu dostawy
 • Możliwość drukowania tylko określonych arkuszy roboczych plików CAD lub Excel
 • Możliwość importowania listy plików z pliku Microsoft Excel
 • Możliwość zapisania aktualnej listy dokumentów przy wychodzeniu z programu
 • 2x szybsze przetwarzanie plików Word i PDF
 • Poprawiona szybkość drukowania i jakość plików DWG i DXF
 • Przeprojektowany raport oceny wydruku i raporty po wydruku
 • Dostępne są bardziej indywidualne ustawienia elementów listy
 • Nowy silnik przetwarzania plików HTML
 • Zmniejszenie liczby żądań danych do drukarki
 • Ulepszony algorytm przetwarzania plików z portfolio PDF

Wersja 6.3 (13 maja 2019)

 • Nowa możliwość definiowania wagi linii dla plików DWG i DXF
 • Nowa możliwość kopiowania drukowanych plików do folderu zdefiniowanego przez użytkownika
 • Nowy opcjonalny mechanizm drukowania PDF (działa szybciej i poprawnie drukuje pliki PDF z wypełnionymi formularzami)
 • Lokalizacja z językiem koreańskim
 • Poprawione drukowanie plików Excel z włączoną funkcją makro
 • Poprawione drukowanie DWG i DXF z wewnętrznym silnikiem
 • Naprawiono problem występujący, gdy pliki INI nie mogły zostać zapisane w folderze "C:\Users\Public\Documents\PrintConductor\"
 • Naprawiono problem z drukowaniem niektórych plików PDF z załącznikami

Wersja 6.2 (30 października 2018)

 • Drukowanie wielu rysunków DWG i DXF bez oprogramowania CAD
 • Drukowanie wielostronicowych etykiet ZPL
 • Nowe obsługiwane formaty: Microsoft Visio VSDM i PowerPoint PPTM
 • Nowy szablon strony tytułowej: Nazwa pliku bez rozszerzenia
 • Możliwość odzyskania wartości zakresu strony po ponownym uruchomieniu Print Conductor
 • Możliwość używania specjalnych zmiennych środowiskowych Windows w listach plików dokumentów
 • Zgodność z eDrawings Viewer 2019
 • Thumbs.db nie są już dodawane do listy programu
 • Drobne ulepszenia i poprawki

Wersja 6.1 (15 maja 2018)

 • Nowe formaty: MathCAD (.XMCD) Mathcad Prime (.MCDX) oraz Solid Edge (.DFT)
 • Możliwość drukowania wielostronnych rysunków DWFX
 • Możliwość wyboru różnych silników druku PDF
 • Możliwość drukowania plików DOC, DOCX bez poprawek dokumentów
 • Nowe opcje skalowania rysunków DWG, DWGX, DXF
 • Nowe typy stron tytułowych
 • Lokalizacja do tureckiego, brazylijskiego i portugalskiego
 • Szybsze tworzenie raportu przed wydrukiem
 • Szybsze dodawania plików do listy przy włączonej kolumnie Strony
 • Poprawiony interface: nowa zakładka dodana w ustawieniach programu i skalowania okna
 • Teraz drukowanie jako obraz jest w nterface dostępne bezpośrednio
 • Teraz Print Conductor jest kompatybilny z eDrawings Viewer (wersja 2018)
 • Poprawiono weryfikację podpisów cyfrowych ze standardem PadES dla plików PDF przed drukowaniem
 • Poprawiono drukowanie okładek i stron raportu, gdy rozmiar wyświetlacza jest większy niż 100%
 • Drobne poprawki oraz udoskonalenia

Wersja 6.0 (29 stycznia 2018)

 • Możliwość dodawania linii cięcia dla plików PDF, plików graficznych, Word oraz Excel
 • Możliwość sprawdzania podpisów cyfrowych podczas drukowania plików PDF
 • Możliwość wstrzymania drukowania wsadowego w dowolnym momencie oraz ponownego wznowienia go
 • Możliwość natychmiastowego otrzymywania raportów o błędach dotyczących dokumentów, których nie udało się wydrukować
 • Możliwość ustawienia formatu papieru dla stron raportów i okładek
 • Wsparcie dla języka holenderskiego i chińskiego
 • Ulepszony silnik drukowania plików PDF
 • Możliwość wprowadzania w interfejsie hasła dla zabezpieczonych hasłem dokumentów PDF, DOC lub DOCX
 • Naprawiono szybkie wykrywanie numerów stron plików PDF
 • Naprawiono problemy z drukowaniem plików Microsoft Visio
 • Naprawiono problemy z drukowaniem plików Microsoft Word
 • Naprawiono wyświetlanie numeru linii na Liście Dokumentów

Wersja 5.6 (22 sierpnia 2017)

 • Dodatkowa kolumna z liczbą wierszy dla łatwiejszej nawigacji na liście dokumentów
 • Dodatkowa możliwość drukowania kilkunastu slajdów z prezentacji PowerPoint na tej samej stronie
 • Ulepszone i poprawione oprogramowanie drukowania PDF
 • Poprawione tłumaczenie angielskiego i szwedzkiego interfejsu
 • Problem z możliwością drukowania dokumentów i okładek na różnych tackach drukarki
 • Bug kodzie automatyki Microsoft PowerPoint
 • Bug w kodzie automatyki Microsoft Excel
 • Problem z opcją "wybierz źródło papieru w zależności od rodzaju papieru”

Wersja 5.5 (14 czerwca 2017)

 • Obsługa nowego formatu: Microsoft Project MMP
 • Symulacja cech wydruku plików PDF
 • Możliwość drukowania plików skryptowych BAT, CMD, Java, VBS, PS1 i PS1M
 • Możliwość pokazywanie / ukrywania kolumn na liście
 • Możliwość zmiany kolumn na liście
 • Możliwość przywrócenia domyślnych ustawień drukarki po akcji drukowania
 • Wartości daty i czasu w kolumnie "Data zmieniona" wyświetlane są w odniesieniu do lokalnych ustawień daty i czasu w Windows
Więcej informacji na temat poprzednich aktualizacji wcześniejszych wersji Print Conductor można znaleźć na stronie www.print-conductor.com/overview/version-history