Drukowanie PDF – Kompletny Przewodnik

Istnieje kilka detali, które należy wziąć pod uwagę podczas drukowania jednego lub wielu dokumentów PDF na raz. W tym przewodniku omówimy różne aspekty drukowania plików PDF.

Skip ahead to:

Ten przewodnik został dostarczony przez Print Conductor – oprogramowanie do drukowania wsadowego. Wypróbuj bezpłatnie, aby drukowanie plików PDF było szybkie i bezproblemowe.

Pobierz wersję próbną

Drukowanie PDF – Kompletny Przewodnik

Podstawowe ustawienia drukowania

Są to podstawowe ustawienia drukowania, które można określić podczas drukowania dokumentów biurowych, w tym plików PDF. Te ustawienia są dostępne w większości przypadków – jeśli drukujesz za pomocą standardowego okna dialogowego “Drukuj” systemu Windows, programu Acrobat Reader, przeglądarki internetowej, przeglądarki plików PDF lub innego oprogramowania:

Opcja Opis
Kopie Określa liczbę kopii dokumentu, który chcemy wydrukować
Druk dwustronny Włącza tryb drukowania dwustronnego, tj. drukowanie po obu stronach papieru
Orientacja Określa orientację strony - pionową lub poziomą
Sortowanie Umożliwia wybranie wielu stron i złożenie ich w kompletny zestaw
Stron na arkusz Określa jak wiele stron ma zostać wydrukowanych na kartce papieru
Rozmiar papieru Określa rozmiar papieru (format strony), np. A4
Typ papieru Określa typ papieru np. Specifies the type of paper, np. papier zwykły 60-74g
Źródło papieru Określa z którego podajnika papieru(jeśli drukarka posiada ich wiele) ma zostać pobrany papier do drukowania
Tryb kolorów Określa czy plik ma być wydrukowany w kolorze, czy w skali szarości (czarno-biały)
Autoobracanie strony Umożliwia obracanie stron w każdym arkuszu zgodnie z ich szerokością i wysokością
Skalowanie strony Określa pozycjonowanie i skalowanie stron PDF na arkuszach papieru

Są to najczęściej określane parametry; omówimy więcej szczegółów na temat drukowania dwustronnego, drukowania w skali szarości, drukowania plików PDF chronionych hasłem, drukowania plików PDF z komentarzami i drukowania wsadowego.

Drukowanie dwustronne PDF (drukowanie po obu stronach papieru)

Aby zaoszczędzić papier i poprawić czytelność wydruków, możesz drukować PDF dwustronnie, jeśli twoja drukarka obsługuje tę funkcję. Drukowanie dwustronne jest również nazywane trybem dupleksu lub drukowaniem po obu stronach arkusza. W zależności od modelu drukarki lub oprogramowania dostępne są zazwyczaj trzy opcje tego trybu:

 • Jednostronny – Drukowanie tylko na jednej stronie papieru;
 • Long-edge binding (szycie po długim boku) – Dokument jest drukowany dwustronnie w orientacji pionowej, tak aby strony obracały się wzdłuż dłuższej krawędzi. Wydruk będzie przypominał broszurę ze stronami, które można przewracać od lewej do prawej (jeśli trzymamy ją w pionie);
 • Short-edge binding (szycie po krótkim boku) – Dokument jest drukowany dwustronnie w orientacji poziomej, tak aby strony obracały się wzdłuż krótszej krawędzi. Dokument wyjściowy będzie wyglądał jak zeszyt zszyty od góry (jeśli trzymamy go w pionie). 

Long-edge binding (szycie po długim boku) i Short-edge binding (szycie po krótkim boku) - Poziomo lub Pionowo (drukowanie dwustronne)

Jak drukować obustronnie w Adobe Acrobat lub Adobe Reader

Jeśli korzystasz z programu Adobe Acrobat DC lub Adobe Reader DC te opcje nazywane są odpowiednio obróć wzdłuż długiej krawędzi i obróć wzdłuż krótkiej krawędzi:

Druk dwustronny pliku PDF za pomocą Adobe Acrobat DC lub Adobe Reader DC

Aby ustawić drukowanie dwustronne pliku PDF w programie Adobe Acrobat lub Adobe Reader, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz dokument;
 2. Idź do Plik > Drukuj..., (lub naciśnij Ctrl + P,);
 3. Wybierz drukarkę;
 4. Zaznacz kwadracik przy Drukuj na obu stronach papieru i wybierz obróć po długiej krawędzi lub obróć po krótkiej krawędzi (patrz obraz wyżej);
 5. Używając Orientacja, ustaw stronę pionowo lub poziomo(jeśli to konieczne);
 6. Kliknij Drukuj.

Obróć wzdłuż długiej krawędzi (szycie po długim boku) jest najlepsze w przypadku drukowania zwykłego dokumentu dwustronnego w orientacji pionowej, natomiast Obróć wzdłuż krótkiej krawędzi (szycie po krótkim boku) jest najlepsze w przypadku drukowania dokumentów w orientacji poziomej.

Obustronne drukowanie wielu plików PDFn

W Print Conductor można ustawić ten parametr, przechodząc do opcji Ustawienia > Zaawansowane > Duplex mode i wybrać opcję Long-edge binding (szycie po długim boku) lub Short-edge binding (szycie po krótkim boku) albo zachować domyślne ustawienia drukarki (As in printer).

Dwustronne drukowanie wielu dokumentów w formacie PDF naraz

Wiele drukarek wielofunkcyjnych (MFP) umożliwia drukowanie dwustronne ręcznie lub automatycznie - w przypadku pojedynczego dokumentu wielostronicowego. Ale co, jeśli do wydrukowania mamy 10, 20, 100 plików PDF? Print Conductor pozwala zaoszczędzić czas, zwłaszcza jeśli chodzi o przetwarzanie wielu plików PDF jednocześnie. Poza tym, ustawienia drukowania można zastosować do wszystkich plików na liście lub tylko do wybranych elementów.

Wypróbuj dwustronne drukowanie wsadowe za pomocą Print Conductor

Konfiguracja drukarki do drukowania dwustronnego

Alternatywną metodą jest ustawienie trybu drukowania dwustronnego w ustawieniach drukarki. To właściwy wybór, jeśli Twoja drukarka ma już zapisaną konfigurację (np. Tryb kolorów CMYK lub RGB)

Jak zautomatyzować drukowanie dwustronne za pomocą Właściwości drukarki

 1. Uruchom Print Conductor i wybierz drukarkę, której chcesz użyć;
 2. Dodaj niezbędne pliki do listy dokumentów;
 3. Ustaw drukowanie dwustronne w swojej drukarce. Naciśnij przycisk Właściwości drukarki w Print Conductor i włącz tryb dupleksu(druk dwustronny) w ustawieniach drukarki. Aby to zrobić, znajdź opcję "Druk dwustronny (dupleks)" lub ustawienie o podobnej nazwie (w zależności od modelu drukarki);
 4. W Print Conductor, przejdź do Ustawienia (Settings) > Zaawansowane (Advanced);
 5. Znajdź tryb dupleksu (Duplex mode) i ustaw go na taki sam jak w drukarce (As in printer);
 6. Kliknij OK i rozpocznij drukowanie wsadowe, klikając przycisk Rozpocznij drukowanie (Start Printing).

Uwaga: Jeśli nie widzisz opcji druku dwustronnego we Właściwościach drukarki, najpierw sprawdź preferencje drukowania. Otwórz Panel sterowania > Urządzenia i drukarki i kliknij prawym przyciskiem myszy na używaną drukarkę. Wybierz Preferencje drukowania, a następnie zobaczysz tam opcję Drukowanie jednostronne/dwustronne lub podobnie brzmiącą opcję, którą można włączyć.

Drukowanie PDF w czarno-białych kolorach

Drukowanie czarno-białych dokumentów jest dobrą praktyką, jeśli pozwalają na to zasady firmy. Może to pomóc w oszczędzaniu kolorowego tuszu / tonera, a zwłaszcza w połączeniu z trybem roboczym, może zaoszczędzić pieniądze na materiałach eksploatacyjnych drukarki.

Drukowanie w trybie czarno-białym jest proste i wymaga niewielkiej zmiany ustawień drukarki. Wiele drukarek kolorowych udostępnia tę opcję w oknie dialogowym Właściwości drukarki, tj. jest ona dostępna w oknie dialogowym drukowania.

Procedura może różnić się w zależności od używanej przeglądarki plików PDF lub oprogramowania, ale standardowo wygląda to tak:

 1. Otwórz dokument PDF; 
 2. Idź do Plik > Drukuj… (lub naciśnij Ctrl + P na klawiaturze); Otwórz właściwości drukarki, aby wydrukować plik PDF w czarno-białych kolorach Pojawi się okno dialogowe drukowania. W razie potrzeby wprowadź zmiany też tutaj.
 3. Naciśnij na Właściwości… (lub Właściwości Drukarki / Preferencje); Drukowanie pliku PDF w skali szarości / trybie czarno-białym
 4. Znajdź sekcję Opcje kolorów i wybierz Drukuj w skali szarości. Wybranie opcji Skala szarości i Wysoka jakość zapewni czarno-białe wydruki w wysokiej jakości.
 5. Kliknij OK i / lub Drukuj w kolejnych oknach dialogowych.

Uwaga: Jeśli używasz programu Reader lub Acrobat Standard, te aplikacje nie mają opcji drukowania czarno-białego. Zaleca się włączenie trybu czarno-białego w oknie dialogowym drukowania.

Jak wydrukować wiele plików PDF w skali szarości naraz

Aby przetworzyć wiele plików PDF i wydrukować je w trybie skali szarości (odcienie szarości), po prostu włącz drukowanie w skali szarości (Grayscale) w Print Conductor.

Jak wydrukować wiele plików PDF w skali szarości naraz.

Alternatywnie, jeśli Twoja drukarka umożliwia drukowanie czarno-białych plików PDF za pomocą ustawień drukarki (lub masz określony profil kolorów zapisany w ustawieniach urządzenia), powinieneś ustawić Tryb koloru na taki sam jak w drukarce w Print Conductor Ustawienia (Settings) > Zaawansowane (Advanced).

Drukowanie wielu czarno-białych plików przy użyciu Print Conductor

Różnica między drukowaniem w skali szarości a drukowaniem monochromatycznym

Widząc wiele różnych opcji w ustawieniach drukarki łatwo jest się pogubić: drukowanie w trybie monochromatycznym i drukowanie w odcieniach szarości (znanych również jako skala szarości lub kompozytowa szarość)... 

Czarno-biały (monochromatyczny) drukuje wszystkie kolory w pliku PDF inne niż biały jako czarne, co daje prosty wydruk monochromatyczny. Ma tylko dwa „kolory”, czarny i biały (czarny tusz / toner i brak tuszu / tonera).

Skala szarości (szary kompozyt) zawiera kombinację odcieni szarości między czernią i bielą. Zapewnia to gładszy obraz w porównaniu do monochromatycznego dzięki ciągłej skali od czerni do bieli, z rastrem półtonowym, aby uzyskać różne odcienie szarości. Ta metoda jest stosowana w większości nowoczesnych drukarek wielofunkcyjnych.

Różnica między skalą szarości a wydrukiem monochromatycznym

Printing secured PDF (password-protected PDF)

Przy tworzeniu i zapisie, plik PDF może zostać zaszyfrowany hasłem przez autora, ze względów bezpieczeństwa lub z innych powodów. Na przykład w programie Adobe Acrobat możesz ustawić hasło do jednego lub wielu plików PDF (za pomocą narzędzia Security Envelope). Niektóre programy do drukowania wsadowego, takie jak Print Conductor, mają opcję wprowadzenia jednego lub więcej haseł przed sesją drukowania, dzięki czemu program może bez problemu drukować wiele zabezpieczonych plików PDF.

Jak wydrukować zabezpieczony plik PDF bez hasła

Wskazówka: jeśli masz dokument PDF, który jest zabezpieczony przed drukowaniem i nie masz możliwości odblokowania go za pomocą hasła, wypróbuj tę metodę: 

 1. Prześlij plik PDF do folderu na Dysku Google
 2. Kliknij dwukrotnie na przesłany plik 
 3. Kliknij ikonę drukarki (Drukuj) w prawym górnym rogu

Teraz plik jest dostępny do wydruku za pośrednictwem standardowego okna dialogowego Dysku Google. Można go również ponownie zapisać w formacie PDF, bez jakichkolwiek ograniczeń drukowania.

Jak wydrukować wiele zabezpieczonych plików PDF

Jeśli chcesz wydrukować kilka plików PDF chronionych hasłem, możesz użyć Print Conductor.

Możesz znaleźć tę opcję w Ustawienia (Settings) > Zaawansowane (Advanced) > Lista haseł (Password list) i wprowadzić hasło (lub hasła, każde w osobnym wierszu):

Drukuj wiele plików PDF chronionych hasłem w trybie wsadowym

Drukowanie plików PDF z komentarzami i znacznikami (adnotacjami)

Dokumenty PDF lub pliki Portfolio PDF mogą zawierać komentarze i znaczniki (adnotacje) utworzone przez użytkowników. Komentarze i adnotacje znajdują się na warstwie nad główną stroną PDF. Różne przeglądarki PDF mają różne opcje drukowania dla komentarzy i adnotacji.

Jak drukować komentarze w PDF

Komentarze można drukować jako listę na stronie podsumowania lub w miejscu w którym się znajdują (np. wyróżnienia tekstu lub notatki na każdej stronie). Możesz drukować pliki PDF z komentarzami i znacznikami na wydrukach z programu Acrobat lub Reader. Znajdź sekcję Komentarze i formularze w oknie dialogowym drukowania.

Aby wydrukować plik PDF z komentarzami na stronie podsumowania, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz dokument, a następnie kliknij Plik > Drukuj
 2. Wybierz opcję Dokument i znaczniki w sekcji Komentarze i formularze
 3. Kliknij Zsumuj komentarze
 4. Kliknij Drukuj

Istnieją również inne sposoby konfiguracji drukowania komentarzy i adnotacji. Alternatywnie możesz użyć opcji Spłaszcz znaczniki, aby scalić znaczniki z treścią dokumentu PDF, co gwarantuje, że zawsze będzie je można wydrukować z poziomu programu Acrobat i innych przeglądarek PDF.

Jak wydrukować wiele plików PDF bez adnotacji

Dzięki Print Conductor drukowanie wielu dokumentów jest automatyczne. Tak więc adnotacje PDF można włączyć / wyłączyć dla wszystkich dodawanych plików, zaznaczając lub odznaczając opcję Dodaj adnotacje (Draw Annotations):

Drukowanie pliku PDF z komentarzami i znacznikami(adnotacjami)

Drukowanie wielu stron PDF na jednym arkuszu

Możesz wydrukować więcej niż jedną stronę dokumentu PDF na jednym arkuszu papieru. Jest to właściwa opcja, jeśli chcesz wydrukować np. wiele stron, obrazów lub slajdów na jednym arkuszu w pliku PDF. Ta funkcja jest również nazywana drukowaniem n-stron na arkusz (np. 2 strony na arkusz lub 6 stron na arkusz); możesz wybrać niestandardową liczbę(aż do 99). Możesz również określić kolejność stron: poziomo w poprzek strony lub w pionowych kolumnach.

Drukowanie wielu stron pliku PDF na jednej stronie

Uwaga: ustawienia drukowania programu Acrobat lub innej przeglądarki PDF nie odzwierciedlają ustawień n-stron w sterownikach drukarki. Wybierz opcje wielu stron w programie Acrobat lub w sterowniku drukarki, nie w obu.

Jeśli nie używasz programu Acrobat, ale innej przeglądarki plików PDF, możesz ustawić tryb wielu stron na arkusz w oknie dialogowym drukowania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz dokument PDF; 
 2. Idź do Plik > Drukuj… (lub naciśnij Ctrl + P na klawiaturze);
 3. Otwórz Właściwości… (właściwości drukarki / preferencje drukowania);
 4. Znajdź opcję Stron na arkusz(lub brzmiącą podobnie); Drukowanie wielu stron na arkusz
 5. Wybierz Kolejność stron (jeśli jest dostępna) i ustaw liczbę stron;
 6. Kliknij OK i / lub Drukuj w kolejnych oknach dialogowych.

Jak drukować wsadowo wiele stron na jednym arkuszu papieru

Drukowanie kilku stron PDF na tym samym arkuszu papieru i jednoczesne przetwarzanie wielu plików można zautomatyzować za pomocą Print Conductor.

Jak drukować wsadowo wiele stron na jednym arkuszu papieru

W ten sposób możesz wydrukować dwie lub więcej stron na arkusz. Niezbędne parametry można dostosować w sekcji Wiele stron na arkusz (Multiple pages per sheet) w Ustawienia (Settings) > Zaawansowane (Advanced).

Uwaga: ta funkcja działa tylko w przypadku dokumentów wielostronicowych. Więc jeśli masz kilka oddzielnych plików, powinieneś najpierw połączyć je w dokument wielostronicowy. Możesz to zrobić za pomocą konwertera plików z funkcją scalania, takiego jak DocuFreezer lub Universal Document Converter.

Drukowanie zbiorcze plików zawierających kilka stron na arkusz jest możliwe nie tylko w przypadku plików PDF, ale także innych dokumentów wielostronicowych. Dowiedz się więcej o drukowaniu wsadowym z wieloma stronami na arkusz za pomocą Print Conductor.

Drukowanie wsadowe wielu plików PDF jednocześnie

Drukowanie wsadowe PDF może być bardzo korzystne. Dzięki odpowiedniej aplikacji (takiej jak Print Conductor lub FolderMill) możesz łatwo wysyłać różne typy plików – Excel, Word, PowerPoint lub PDF – i przekazywać je do drukarki jako pojedyncze zadanie drukowania. Przydaje się np. kiedy trzeba szybko wydrukować zestaw plików, który wymaga użycia różnych formatów lub zestaw wielu różnych dokumentów PDF. Kolejną zaletą takiego podejścia jest to, że nie trzeba otwierać każdego pliku ręcznie, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu.

Wypróbuj drukowanie wsadowe plików PDF za darmo

Wersja próbna Print Conductor jest dostępna bezpłatnie do testowania i oceny.

Pobierz Print Conductor, aby uprościć wsadowe drukowanie plików PDF

Drukowanie PDF w czasie rzeczywistym przy użyciu folderów wejściowych

Jeśli szukasz oprogramowania do w pełni zautomatyzowanego drukowania plików PDF, FolderMill może stać się dobrą alternatywą dla Print Conductor. 

FolderMill działa poprzez przypisywanie działań przetwarzania dokumentów do określonego folderu Windows, czy to lokalnego, czy sieciowego. Po początkowej konfiguracji użytkownicy sieci mogą umieszczać pliki bezpośrednio w folderze, a ich pliki PDF zostaną automatycznie wydrukowane lub przekonwertowane.

Drukowanie pliku PDF w czasie rzeczywistym używając folderów wejściowych

Dzięki FolderMill możesz wysyłać pliki PDF i inne dokumenty na określone drukarki lub tace drukarek, a także wysyłać przekonwertowane pliki do dowolnego folderu docelowego. Poza tym, istnieje wiele opcji poprawiających elastyczność przepływu pracy - przychodzące pliki można filtrować według rozmiaru papieru, nazwy pliku, rozmiaru pliku lub rozszerzenia pliku.

Zautomatyzuj drukowanie plików PDF w czasie rzeczywistym dzięki FolderMill

Jak wydrukować wiele plików PDF w systemie Windows

 1. Znajdź na komputerze dokumenty PDF, które chcesz wydrukować, i przenieś je do jednego folderu;
 2. Przytrzymaj klawisz Ctrl i wybierz wszystkie dokumenty PDF, które chcesz wydrukować, lub naciśnij Ctrl + A, aby zaznaczyć wszystkie pliki w folderze;
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane pliki PDF i kliknij Drukuj

Uwaga: ta metoda działa z pewnym ograniczeniem – można wybrać maksymalnie 15 plików PDF na raz.

Biorąc pod uwagę ograniczenia powyższej metody, dobrym pomysłem jest skorzystanie z oprogramowania innej firmy, zaprojektowanego specjalnie do drukowania wsadowego, takiego jak Print Conductor. Możesz wydrukować więcej niż 15 plików naraz (liczba plików na sesję jest nieograniczona). Co więcej, jest to świetna oszczędność czasu, ponieważ nie musisz otwierać każdego pliku w jego natywnej aplikacji. Ten program dla systemu Windows 10/8/7/XP automatyzuje drukowanie różnych plików, takich jak Word, Excel, PowerPoint, obrazy, wiadomości e-mail, pliki PDF i wiele innych. Cały proces jest prosty:

 1. Otwórz Print Conductor;
 2. Dodaj pliki, cały folder lub archiwum z plikami, które chcesz wydrukować;
 3. Wybierz drukarkę i zmień ustawienia, jeśli to konieczne;
 4. Kliknij Start, aby uruchomić proces drukowania wsadowego.

Jak wydrukować więcej niż 15 plików PDF naraz

Program umożliwia konfigurację wszystkich podstawowych ustawień w interfejsie, posiada również dodatkowe funkcje, takie jak dodawanie stron tytułowych do oddzielnych wydruków, zapisywanie list plików, drukowanie chronionych hasłem plików PDF i wiele innych.

Dowiedz się, jakie ustawienia są dostępne w Print Conductor

Jak zastosować określone ustawienia drukowania tylko do wybranych plików PDF

Czasami może zajść potrzeba zmodyfikowania ustawień drukowania dla określonej grupy plików na liście i pozostawienia innych bez zmian. Jest to możliwe w Print Conductor. Na przykład możesz wybrać tylko pliki PDF - za pomocą przycisku Ctrl lub Shift - i zmienić różne parametry, takie jak liczba kopii, tryb dupleksu, taca drukarki i inne.

Jak zmienić ustawienia drukowania tylko dla plików PDF

Jak wydrukować wiele plików PDF przy użyciu programu Acrobat

 1. Otwórz Adobe Acrobat;
 2. Otwórz Narzędzia na górnym panelu;
 3. Przejdź do Kreator operacji > Dodaj > Więcej narzędzi > Drukuj;
 4. Dodaj akcję Drukuj do panelu po prawej stronie, klikając ikonę plusa;
 5. Zapisz akcję, klikając przycisk Zapisz i nadaj jej dowolną nazwę;
 6. Kliknij zapisaną akcję, która pojawiła się na liście po prawej stronie;
 7. Kliknij przycisk Dodaj pliki… lub Dodaj folder…;
 8. Po dodaniu niezbędnych plików kliknij Start.

Jak połączyć wiele plików w jeden plik PDF

Inną opcją jest wcześniejsze scalenie różnych plików w jeden plik PDF. Możesz łączyć obrazy, dokumenty, pliki tekstowe, arkusze lub pliki PDF itd. w jeden wielostronicowy plik PDF, a następnie po prostu go wydrukować. W ten sposób możesz bardzo łatwo wydrukować całe mnóstwo dokumentów. Ponieważ wszystkie pliki będą zawarte w jednym pliku, unikniesz sytuacji, w której zadania drukowania zostaną pomieszane (gdy różni pracownicy drukują swoje pliki w tym samym czasie na tej samej drukarce).

Aby połączyć pliki przed wydrukowaniem, zalecamy użycie narzędzia do scalania plików PDF, takiego jak Universal Document Converter lub DocuFreezer.

Jak połączyć wiele plików w jeden plik PDF

DocuFreezer może być bardzo przydatny, zwłaszcza jeśli masz kilka plików do scalenia w jeden, a kiedy masz już plik wielostronicowy, możesz użyć Print Conductor do wydrukowania wielu stron na arkuszu.

Połącz pliki PDF w jeden przy użyciu programu DocuFreezer

Wyrażenia "drukuj PDF" i "drukuj do PDF" mogą wyglądać podobnie, ale w rzeczywistości mają inne znaczenie. "Drukuj do PDF" oznacza drukowanie do pliku, co oznacza zapisanie elektronicznej kopii pliku na dysku (zwane także funkcją "drukuj do pliku"). Tak więc oprócz fizycznych drukarek, które drukowałyby Twój dokument na papierze, możesz użyć tej funkcji do konwersji dokumentu do formatu PDF z niemal każdej aplikacji. Aby to zrobić, otwórz dokument i wybierz Plik > Drukuj. Następnie wybierz wirtualną drukarkę, taką jak Universal Document Converter lub Adobe PDF Printer.

Drukuj do PDF za pomocą Universal Document Converter

Zapisz plik do formatu PDF za pomocą wirtualnej drukarki

Po wybraniu drukarki wirtualnej możesz skonfigurować inne opcje, klikając przycisk Właściwości (tak jak w przypadku zwykłej drukarki), a po konfifuracji kliknij Drukuj.

Zapisywanie dokumentów w formacie PDF na Dysku Google

Jeśli masz dokument lub obraz przesłany na Dysk Google, możesz zapisać go w formacie PDF w ten sam sposób, korzystając z okna drukowania:

Pobierz plik PDF z Dysku Google

Zalety formatu PDF

PDF (Portable Document Format) to jeden z najpopularniejszych formatów cyfrowych do tworzenia i przechowywania dokumentów w dzisiejszych czasach. Wiele firm używa plików PDF do zapisywania, przeglądania i udostępniania umów, aplikacji, danych dotyczących klientów i pracowników oraz wielu innych rzeczy. Format PDF, opracowany przez firmę Adobe Systems w latach 90., oznacza “format dokumentu przenośnego”. Początkowo istniała potrzeba udostępniania dokumentów między różnymi komputerami i systemami operacyjnymi bez utraty danych i formatowania dokumentów. Stąd, aby wymieniać dane w niezmieniony sposób, powstał format pliku PDF. Format PDF jest nadal utrzymywany i aktualizowany o nowe funkcje. Poniżej znajduje się siedem głównych zalet, przez które PDF jest jednym z najlepszych formatów.

Niezależnie od platformy

Wiele aplikacji i środowisk działa z tym formatem, w tym Windows, macOS, iOS, Android i inne. Pliki PDF można przesyłać do chmury i łatwo udostępniać oraz przeglądać na praktycznie każdym urządzeniu. Co najważniejsze, dokument zachowuje swoją oryginalną zawartość i niezmienione formatowanie niezależnie od systemu z którego został wysłany / na którym został otworzony i aplikacji, w której plik został uruchomiony.

Łatwy do przeglądania i wymiany

Przeglądanie lub udostępnianie plików PDF jest bardzo łatwe. Wiele przeglądarek PDF poradzi sobie z tym zadaniem bez problemu. Nawet przeglądarka internetowa może otworzyć plik PDF. Dzięki temu możesz czytać te pliki w dowolnym miejscu - na komputerze, laptopie, smartfonie lub tablecie. Edycja może jednak nie być taka łatwa bez odpowiedniego narzędzia - edytora PDF.

Może być zabezpieczony hasłem

Każdy plik PDF można zablokować hasłem. Istnieją różne poziomy zabezpieczeń, które można ustawić w celu ochrony dokumentu zawierającego poufne informacje. W ten sposób możesz zabezpieczyć ważne dokumenty ograniczając niektóre funkcje, takie jak drukowanie, edytowanie i kopiowanie zawartości pliku PDF.

Obsługuje podpisy cyfrowe i certyfikaty

Pliki PDF lub portfolio PDF można również zaszyfrować za pomocą podpisu z certyfikatem. Gdy plik PDF jest chroniony certyfikatem i podpisany podpisem cyfrowym, zarówno nadawca, jak i odbiorca mają pewność, że dokumenty są wymieniane z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Ważny podpis cyfrowy potwierdza tożsamość podpisującego i zapewnia, że dokument nie został zmodyfikowany po złożeniu podpisu.

Może zostać skompresowany, aby zmniejszyć rozmiar pliku

Aby zminimalizować rozmiar pliku, możesz skompresować plik PDF za pomocą narzędzi Adobe lub innych aplikacji. Może to być przydatne do celów archiwalnych lub gdy musisz przestrzegać określonych ograniczeń dotyczących rozmiaru pliku. Kompresję danych można przeprowadzić przy użyciu różnych algorytmów kompresji, dzięki czemu można ustawić akceptowalną jakość obrazu.

Może zawierać elementy interaktywne i multimedia

Pliki PDF mogą zawierać różne treści, takie jak tekst, obrazy, wykresy, grafiki, hiperłącza, załączniki do plików i adnotacje. Pliki PDF obsługują nawet muzykę, animacje SWF i klipy wideo. To, wraz z zaawansowanymi opcjami multimedialnymi, może być pomocne na przykład przy tworzeniu portfolio PDF.

Ostatnio zaktualizowany: 2021-10-12