Print Conductor 7.1: Przenoszenie, kopiowanie lub usuwanie plików po wydrukowaniu, nowe formaty i poprawki

W fCoder z przyjemnością ogłaszamy nową aktualizację 7.1 dla Print Conductor – z nowymi funkcjami, poprawkami i ulepszeniami.

Nowe obsługiwane typy plików: iCalendar (ICS), Adobe InDesign INDD, KOMPAS-3D, przestarzałe DOC i XLS

Print Conductor obsługuje wiele typów plików. W aktualizacji wersji 7.1 dodano następujące typy plików:

 • Pliki danych iCalendar (*.ics);
 • Pliki Adobe InDesign (*.indd, *.indp, *.idap, *.indt, *.indl, *.inx, *.idml, *.qxd, *.qxt, *.indb);
 • Rysunki KOMPAS-3D (*.cdw, *.spw, *.kdw);
 • Przestarzałe wersje plików Microsoft DOC i Excel XLS są domyślnie blokowane w Centrum zaufania Microsoft Office (*.doc, *.xls).

Zobacz pełną listę obsługiwanych formatów 

Nowe czynności przetwarzania końcowego: przenoszenie, kopiowanie lub usuwanie plików po wydrukowaniu

Przyspiesz swoje przepływy pracy dzięki nowej funkcji przetwarzania końcowego! Teraz możesz skonfigurować Print Conductor, aby kopiować lub przenosić pliki źródłowe do folderu zdefiniowanego przez użytkownika lub usuwać je po zakończeniu sesji drukowania wsadowego. 

Przenoś, kopiuj lub usuwaj pliki po drukowaniu wsadowym

Dowiedz się, jak krok po kroku skonfigurować przetwarzanie końcowe (po angielsku)

Nowa funkcja niestandardowego powiększania strony

Teraz możesz skonfigurować skalowanie strony nie tylko wybierając opcję Shrink, Fit, As is, Fill lub Booklet. Jest nowy tryb skalowania o nazwie Zoom level (Poziom powiększenia). Pozwala ustawić skalę strony jako procent jej pierwotnego rozmiaru. 

Dowiedz się więcej (po angielsku)

Drukuj nagłówki arkuszy kalkulacyjnych Excel

Mała funkcja do drukowania plików Excel (XLS, XLSX, CSV) - teraz możesz dodawać nagłówki (numery wierszy i kolumn) do wydrukowanych stron. 

Drukuj pliki Excela z nagłówkami lub bez nagłówków

Zmień folder TEMP na pliki tymczasowe

Teraz można zmienić folder TEMP i ustawić nową lokalizację, w której Print Conductor przechowuje pliki tymczasowe. Może to pomóc zaoszczędzić miejsce i przenieść pliki tymczasowe w inne miejsce.

Zachowaj pliki źródłowe dostępne do edycji podczas drukowania

Wcześniej użytkownicy mogli mieć problemy z dostępem do plików drukowanych przez Print Conductor. Teraz, zaznaczając pole obok opcji Keep source files available for editing (Zachowaj dostępność plików źródłowych do edycji), nie ma takiego problemu - możesz pracować z plikami podczas ich drukowania. 

Otwórz raport szczegółowy po wstrzymaniu sesji

Gdy drukowanie wsadowe zostanie wstrzymane za pomocą przycisku Wstrzymaj, możesz teraz zobaczyć, ile dokumentów zostało już wydrukowanych. W wyświetlonym oknie dialogowym można otworzyć Raport szczegółowy i wyświetlić statystyki dotyczące wszystkich wydrukowanych dokumentów i stron. 

Importuj pliki z wybranych folderów podczas uruchamiania

Teraz możesz importować pliki z wybranych folderów podczas uruchamiania Print Conductor. Jeśli więc masz wszystkie pliki niezbędne do drukowania, które znajdują się w jednym lub kilku folderach, możesz je natychmiast dodać do programu. Print Conductor automatycznie załaduje wszystkie pliki na listę dokumentów po uruchomieniu programu.

Drukuj tylko strony tytułowe

Niektórzy użytkownicy zażądali funkcji drukowania tylko stron tytułowych bez dokumentów - a my to umożliwiliśmy.

Teraz możesz drukować zwykłe pliki tekstowe w trybie bezpośrednim. Oznacza to, że możesz wysyłać pliki TXT bezpośrednio do wybranej drukarki, bez pośredniego przetwarzania lub renderowania, które wymagałoby dodatkowego czasu. 

Drukuj pliki TXT w trybie "bezpośrednim"

Aby ustawić tryb bezpośredni dla plików tekstowych, otwórz Ustawienia Print Conductor > Silnik drukowania > znajdź TEXT i wybierz DirectPrintHelper z rozwijanego menu. 

Ustaw kolor tła dla tekstu znaku wodnego

Istnieje wiele opcji dostosowywania tekstowego znaku wodnego (Text watermark), jeśli chcesz go użyć. W nowej wersji dodaliśmy możliwość zmiany koloru tła znaku wodnego. Wybrany kolor tła wypełni prostokąt za tekstowym znakiem wodnym.

Nowe makro tekstowego znaku wodnego, które dodaje numer pozycji na liście dokumentów

Dodaliśmy nowy numer pozycji makra na liście, dzięki czemu można wydrukować numer indeksu pozycji (#) na liście dokumentów. To makro dodaje numery pozycji na każdej stronie dokumentu jako tekstowy znak wodny. 

Możliwość zmiany nazwy zadania drukowania podczas drukowania w trybie pojedynczego zadania drukowania

Teraz możesz wcześniej ustawić nazwę nowego pojedynczego zadania drukowania. Nazwa pojawi się w kolejce drukowania systemu (buforze) i na wyświetlaczu drukarki. Możesz znaleźć tę możliwość w sekcji Single print job (Pojedyncze zadanie drukowania). 

Używanie różnych podajników drukarki w trybie pojedynczego zadania drukowania

Dodaliśmy możliwość używania określonych podajników drukarki dla różnych dokumentów podczas drukowania w trybie pojedynczego zadania drukowania (Single print job mode). W ten sposób Twoja drukarka będzie mogła odbierać papier źródłowy z różnych tac drukarek - dla różnych plików, co można zastosować do pojedynczych pozycji lub grup wybranych pozycji.

Ulepszone sortowanie załączników

Dodaliśmy więcej opcji dla funkcji Sort attachments (Sortuj załączniki). Teraz można sortować załączników w odwrotnej kolejności (Date descending, Size descending, Type descending, Name descending).

Walidacja stanu drukarki dla każdego nowo drukowanego pliku

Nowy Print Conductor 7.1 sprawdza, czy drukarka jest dostępna do drukowania w danym momencie i zwraca błąd, jeśli drukarka jest niedostępna.

Inne ulepszenia

 • Szybsze uruchamianie aplikacji
 • Poprawiona użyteczność listy dokumentów
 • Ulepszony system logowania ze strukturą formatu XML
 • Nowe i ulepszone komponenty komercyjne używane do drukowania plików DWG, DXF i PDF
 • Nowy przycisk Reset item statuses (Resetuj statusy pozycji) w menu kontekstowym Lista dokumentów, który usuwa bieżące statusy z pozycji listy;
 • Ulepszony tryb wielu stron na arkusz : odstęp poziomy i odstęp pionowy zmieniono na procent długości dłuższego boku strony (szerokość lub wysokość);
 • Możliwość włączenia/wyłączenia rekursji podfolderów (Ustawienia zaawansowane > sekcja Pliki i foldery > Podfoldery cykliczne);  
 • Nowa opcja okna dialogowego Pokaż pauzę (sekcja Ustawienia zaawansowane > Interfejs)
 • Możliwość wyłączenia sprawdzania aktualizacji (kreator instalacji) 
 • Lokalizacja interfejsu na język turecki

Poprawki

Najnowsza wersja przeszła wiele poprawek poprawiających ogólną wydajność programu: 

 • Naprawiono definiowanie granic stron podczas drukowania plików HTML;
 • Naprawiono problem z drukowaniem dokumentów z nieskompresowanego pliku ZIP;
 • Naprawiono problem ze znalezieniem zainstalowanego dodatkowego oprogramowania (MS Word, Excel itp.) używanego do automatyzacji drukowania niektórych dokumentów;
 • Naprawiono problemy z odzyskiwaniem ustawień drukarki ustawionych jako domyślne po sesji Print Conductor;
 • Naprawiono problemy z zapamiętywaniem nazwy drukarki i ustawień dla następnej sesji;
 • Naprawiono problem z drukowaniem wielu kopii dokumentu w trybie pojedynczego zadania drukowania;
 • Naprawiono problem z zapisywaniem kolejności posortowanych plików podczas eksportowania ich jako listy;
 • Naprawiono problem, gdy MS Word mógł zmienić domyślną drukarkę systemową, jeśli Print Conductor drukował pliki DOC lub DOCX na inną drukarkę;
 • Naprawiono problem z sortowaniem plików według nazwy folderu;
 • Naprawiono problem z wykrywaniem wersji systemu Windows, szczególnie w systemie Windows 10, Windows Server 2016 i 2019;
 • Naprawiono możliwość cichego czyszczenia listy plików po zakończeniu sesji drukowania;
 • Naprawiono drukowanie rysunków CAD przez SolidWorks API w trybie skali szarości;
 • Naprawiono czyszczenie rejestru po odinstalowaniu Print Conductor.

A tak przy okazji…
Zaktualizowaliśmy sekcję How To w witrynie Print Conductor (w języku angielskim). Znajdziesz tam przydatne przewodniki i wskazówki. Jeśli nie widzisz rozwiązania swojego problemu, skontaktuj się z nami.