Print Conductor 9.0: Ulepszone Drukowanie Rysunków CAD, HTML i E-mail, Odnowione Komponenty Przetwarzania Plików i Nowe Funkcje Interfejsu Użytkownika

Print Conductor 9.0: Nowe funkcje do drukowania plików CAD, HTML i e-mail, odnowione komponenty przetwarzania plików oraz ulepszenia związane z użytecznością

Co nowego w Print Conductor 9.0:

Całkowicie odnowione komponenty przetwarzania:

 • Nowy i ulepszony komponent do drukowania plików HTML
 • Nowy i ulepszony komponent CADLib do drukowania plików DWG i DXF
 • Nowy i ulepszony komponent przetwarzania plików Microsoft Outlook PST

Nowe funkcje:

Usprawnienia dla rysunków CAD:

 • Obsługiwana jest już wersja eDrawings Viewer 2023
 • Możliwość wyłączenia drukowania warstw "Nie do wydruku" ("Not to plot" layers) w rysunkach DWG i DXF
 • Nowe ustawienie “Wyświetl grubość linii” (Display line weight) dostępne dla rysunków CAD
 • Nowe ustawienie “Czcionki do pogrubienia” (Fonts to bold): możliwość pogrubienia czcionki w tekście plików DWG i DXF przed drukowaniem
 • Naprawiono problem z ustawieniem “Wyłącz drukowanie pustych stron” (Disable printing empty pages) podczas przetwarzania plików MathCAD i DWG
 • Naprawiono problem z CADLib, który powodował brak wartości kodowania w plikach czcionek SHX
 • Zwiększono prędkość przetwarzania plików SolidWorks

Inne poprawki i usprawnienia:

 • Domyślnie jest teraz włączona tylko jedna instancja Print Conductor na jedno konto użytkownika systemu Windows, aby zapobiec mieszaniu się ustawień druku
 • Teraz tytuł e-maila jest używany jako nazwa pliku, gdy e-maile z Outlooka są dodawane do Listy Dokumentów za pomocą przeciągnięcia i upuszczenia (drag-and-drop)
 • Naprawiono problem z przetwarzaniem po druku podczas drukowania plików z archiwów ZIP
 • Naprawiono problem z załadowaniem listy plików z plików XLS i XLSX
 • Naprawiono problem z nieprawidłowym drukowaniem kilku stron na jednym arkuszu
 • Naprawiono problem z trybem druku kolorów w trybie pojedynczego zadania drukowania (Single print job mode)
 • Naprawiono problem z nieprawidłowym drukowaniem kształtów kodów kreskowych Data Matrix
 • Naprawiono problem z nieprawidłowym wykrywaniem rozmiaru strony pliku PLT
 • Naprawiono problem z nieprawidłowym definiowaniem rozmiaru strony okładki
 • Naprawiono problemy związane z drukowaniem znaków wodnych tekstowych i graficznych
 • Naprawiono problemy związane z importowaniem i eksportowaniem ustawień znaków wodnych
 • Naprawiono problem z nieprawidłowym wyświetlaniem pól daty/czasu podczas wczytywania listy z pliku XLSX
 • Naprawiono problem z obliczeniem ilości stron w przypadku długiej listy plików
 • Dodano możliwość definiowania kodowania dla "starych" plików LST utworzonych przez przestarzałe wersje Print Conductor
 • Poprawiono interfejs użytkownika i lokalizację

Jak pozyskać najnowszą wersję